אוניברסיטת ת


בכדי להכנס לאתר עדכון פרטים אישיים, עליך להזדהות על ידי הקשת תעודת זהות, שם משתמש וסיסמה

In order to update your personal details, you must first identify yourself
by entering your identity number, university user name and password.
 

Id number

      

תעודת זהות

User Name

      

שם משתמש

Password

      

סיסמה

          

לקבלת עזרה ניתן לפנות למוקד תמיכה באגף המחשוב, טלפון: 640-8888

For assistance, contact the Computing Division helpdesk, tel: 640-8888

להצהרת הנגישות